Οι κωδικοί των υποψηφίων που επιθυμούν να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο θα δίνονται στο σχολείο μας κατα τις ημέρες θερινης υπηρεσίας ως εξής:

Παρασκευή 30/06/2017 

Πέμπτη 06/07/2014

Παρασκευή 14/07/2017

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Μ.Δ. είναι η 14/07/2017

Κωδικοί Μηχανογραφικών Δελτίων 2017
Oλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα
 
 http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς
 
χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους
 
ελληνικούς χαρακτήρες.
 
Από την Πέμπτη 6-7- 2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική
 
διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους
 
δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7- 2017. Η προθεσμία είναι
 
αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το
 
μηχανογραφικό δελτίο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017

Πραγματοποιήθηκε στο Meiningen - Γερμανία, επίσκεψη από την κα Δάρα Παναγιώτα στα πλαίσια του 

προγράμματος Erasmus+, το οποίο υλοποιείται και συντονίζεται από την ιδία.