Οι κωδικοί των υποψηφίων που επιθυμούν να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο θα δίνονται στο σχολείο μας κατα τις ημέρες θερινης υπηρεσίας ως εξής:

Παρασκευή 30/06/2017 

Πέμπτη 06/07/2014

Παρασκευή 14/07/2017

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Μ.Δ. είναι η 14/07/2017

Κωδικοί Μηχανογραφικών Δελτίων 2017
Oλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα
 
 http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς
 
χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους
 
ελληνικούς χαρακτήρες.
 
Από την Πέμπτη 6-7- 2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική
 
διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους
 
δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7- 2017. Η προθεσμία είναι
 
αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το
 
μηχανογραφικό δελτίο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Λύκειο Μακρακώμης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (πρώην Comenius) /-Δράση ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων», με τίτλο: ?21stCenturyEuropeans, powertothepupils?, από 1-9-2014 έως 31-8-2017 μαζί με εννέα χώρες- εταίρους της Ευρώπης, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, που είναι και η συντονίστρια χώρα του προγράμματος,  την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Τουρκία και την Τσεχία.

Στην πρώτη συνάντηση του Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Henfling στο Meiningen της Γερμανίας, από 24-28 Νοεμβρίου 2014, εκπροσώπησε το σχολείο μας η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Δάρα Παναγιώτα κλ. ΠΕ06, Αναπληρώτρια Διευθύντρια.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση στο σχολείο μας θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2015.

                                                                                           Η Διευθύντρια 

                                                                                       Σπαλιώρα Αφροδίτη

                                                                                                           Θεολόγος