Οι κωδικοί των υποψηφίων που επιθυμούν να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο θα δίνονται στο σχολείο μας κατα τις ημέρες θερινης υπηρεσίας ως εξής:

Παρασκευή 30/06/2017 

Πέμπτη 06/07/2014

Παρασκευή 14/07/2017

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Μ.Δ. είναι η 14/07/2017

Κωδικοί Μηχανογραφικών Δελτίων 2017
Oλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα
 
 http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς
 
χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους
 
ελληνικούς χαρακτήρες.
 
Από την Πέμπτη 6-7- 2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική
 
διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους
 
δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7- 2017. Η προθεσμία είναι
 
αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το
 
μηχανογραφικό δελτίο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017

                                           ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

                                                                «  Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  »

Αγαπητοί γονείς,

   Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+KA2 με τίτλο « 21st century Europeans-power to the pupils  » ολοκληρώθηκε από το ΓΕΛ Μακρακώμης εκπληρώνοντας τους προσδοκώμενους  στόχους του Συνεργασία, Κριτική Σκέψη, Σεβασμός στη Διαφορετικότητα, Εξοικείωση με τις νέες Τεχνολογίες και Αγάπη για τη Μάθηση, οι οποίοι καλλιεργήθηκαν μεταξύ 10 διαφορετικών χωρών και απέδειξαν ότι η δύναμη των μαθητών θα εξασφαλίσει το μέλλον της χώρας μας.

                                                                                    ERASMUS + KA2 2014-2017

                                                                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                          ΔΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ