Φωτογραφίες απο τους χώρους του σχολείου μας που είναι αφιερωμένοι στο πρόγραμμα Erasmus+ και την διάδοσή του ως ιδέα συμμετοχικής, ενιαίας, ανθρωποκεντρικής και δημιουργικής Ευρώπης.