Η τοιχογραφία που κοσμεί την είσοδο του σχολείου μας πρόκειται γιαοΟμαδικό έργο μαθητών Β' & Γ' Λυκείου στο ελεύθερο και στο γραμμικό σχέδιο.
Διαστάσεις έργου : 4m x 2,5m

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Φλώρου Μαρία Π.Ε.08